ISU GP NHK Trophy 2020 - Kurzprogramm der Herren

Lucas Tsuyoshi HONDA JPN, Yuma KAGIYAMA JPN, Yuto KISHINA JPN, Kao MIURA JPN, Sena MIYAKE JPN, Shun SATO JPN, Mitsuki SUMOTO JPN, Keiji TANAKA JPN, Kazuki TOMONO JPN, Sota YAMAMOTO JPN, Nozomu YOSHIOKA